CIRKOIL

Tehničke karakteristike proizvoda


Proizvod CIRKOIL 22 CIRKOIL 32 CIRKOIL 46 CIRKOIL 68 CIRKOIL 100
Viskozitet na 40°C (cSt) 22 32 46 68 100
Tačka paljenja (°C ) 95 95 95 95 95
Tačka stinjavanja (°C) 200 200 200 200 205
Specifična težina na 15°C (g/cm3) -15 -15 -15 -15 -15
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf .pdf .pdf .pdf .pdf

Upotreba

Grupa cirkulacionih ulja različitih gradacija viskoznosti. Sadrži inhibitore oksidacije i rđe i ne pokazuje tendeciju ka penušanju. Koriste se u cirkulacionim sistemima pod pritiskom, kao i za podmazivanje ležajeva. Specifikacija/Standard/Posebne karakteristike: Poseduje svojstva zaštite od rđe