KOMPRESAN KR

Tehničke karakteristike proizvoda


Proizvod KOMPRESAN KR 46 KOMPRESAN KR 100 KOMPRESAN KR 150 KOMPRESAN KR 220
Viskozitet na 40°C (cSt) 46 100 150 220
Tačka paljenja (°C ) 220 230 240 250
Tačka stinjavanja (°C) -18 -15 -12 -12
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,875 0,885 0,890 0,895
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf .pdf .pdf .pdf

Upotreba

Visokokvalitetno ulje za podmazivanje rotacionih vazdušnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost. Može se koristiti za podmazivanje stacioniranih kao i pokretnih kompresora. Specifikacija/Standard/Posebne karakteristike: DIN 51506-VBL/VCL/VDL