KOMPRESAN KV

Tehničke karakteristike proizvoda


Proizvod KOMPRESAN KV 46 KOMPRESAN KV 68 KOMPRESAN KV 100 KOMPRESAN KV 150
Viskozitet na 40°C (cSt) 46 68 100 150
Tačka paljenja (°C ) 220 220 230 240
Tačka stinjavanja (°C) -18 -18 -15 -12
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,875 0,875 0,885 0,890
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf .pdf .pdf .pdf

Upotreba

Kvalitetno ulje za podmazivanje klipnih vazdušnih kompresora, formulisano sa aditivima koji omogućuju visoku oksidacionu stabilnost. Specifikacija/Standard/Posebne karakteristike: DIN 51506- VB/VBL