REDO

Tehničke karakteristike proizvoda


Naziv proizvoda REDO 68 REDO 100 REDO 150 REDO 220
Viskozitet na 40°C (cSt) 68 100 150 220
Tačka paljenja (°C ) 230 230 240 240
Tačka stinjavanja (°C) -21 -18 -15 -15
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,860 0,860 0,865 0,870
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf .pdf .pdf .pdf

Naziv proizvoda REDO 320 REDO 460 REDO 680
Viskozitet na 40°C (cSt) 250 250 255
Tačka paljenja (°C ) 250 250 255
Tačka stinjavanja (°C) -12 -12 -9
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,875 0,880 0,885
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf .pdf .pdf