TERMANOL

Tehničke karakteristike proizvoda


TERMANOL 32
Viskozitet na 40°C (cSt) 32
Tačka paljenja (°C ) 220
Tačka stinjavanja (°C) -15
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,875
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

TERMANOL 100
Viskozitet na 40°C (cSt) 32
Tačka paljenja (°C ) 220
Tačka stinjavanja (°C) -15
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,875
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

Mineralno ulje sa visokom termičkom i oksidacionom stabilnošću za prenos toplote u zatvorenim sistemima. Ova ulja se izrađuju u sledećem gradacijskom opsegu: 22, 32, 46, 68, 100, i 150. Specifikacija/Standard/Posebne karakteristike: DIN 51 522-Q