ANTIFREEZE 100

Tehničke karakteristike proizvoda


Tačka mržnjenja (°C ) (50:50) -38
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 1,140
Pakovanje: 1kg, 1kg PET, 2kg PET, 10kg, 60kg, 220kg
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Koncentrisano sredstvo namenjeno za pripremu rashladne tečnosti. Koristi se za hlađenje motora, zaštitu od smrzavanja i korozije sistema za hlađenje kod motornih vozlla. Meša se sa vodom u odgovarajućoj srazmeri prema tabeli mešanja. Ova vrsta antifriza je izrađena po hibridnoj organskoj formulaciji (H-OAT). Preporučeni interval zamene je 2 godine. Specifikacija/Standard: SAE J1034, BS 6580, ASTM D3306