ANTIFREEZE G12

Tehničke karakteristike proizvoda


Tačka mržnjenja (°C ) (50:50) -38
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 1,150
Pakovanje: 1kg, 1kg PET, 10kg, 60kg, 220kg
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Deluje i kao antiftiz i kao sredstvo za hlađenje motora i omogućava odličnu zaštitu od korozije za sve sisteme od metala i legure koje se nalaze u motorima. Sadrži aditive protiv korozije bez nitrita, silikata i fosfata. Ova vrsta antifriza spada u OAT rashladne tečnosti (organski). Preporučeni interval zamene je 5 godina. Specifikacija/Standard: ASTM D3306/4656, VW TL-774 F/D (G12+/G12), MAN 324-SNF