ATF DIII

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 7,3
Tačka paljenja (°C ) 210
Tačka stinjavanja (°C) -42
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,860
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

ATF DIII je polusintetičko ulje za automatsku transmisiju servo i hidrauličnih upravljača kod kojih se zahteva nivo kvaliteta DEXRON DIII. Zahvaljujući visokom indeksu viskoznosti omogućava pouzdanu primenu kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Dobra antihabajuća i antikorozivna svojstva, oksidaciona stabilnost i stabilnost na smicanje, garantuju maksimalnu zaštitu svih delova u sistemu i time omogućavaju optimalno funkcionisanje I produženi interval zamene.

Specifikacija/Standard: GM Dexron III H, Allison C-4, Caterpillar T0-2, ZF-TE-ML 09/11/14, MB 236.1, Voith 55.6336.41