DIESEL ELITE
SAE 15W40

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 14,4
Tačka paljenja (°C ) 225
Tačka stinjavanja (°C) -24
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,880
Pakovanje: 1L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Visokokvalitetno multigradno ulje za dizel motore putničkih automobila i lakih teretnih vozila novije generacije. Omogućava odličnu zaštitu od habanja, korozije i oksidacije, kao i rad motora u svim temperaturnim uslovima. Može se koristiti za benzinske motore.

Specifikacija/Standard: API CG-4/CF-4/CF/SJ, MB 228.1, MAN 271