DIZEL PLUS

Upotreba

Bezfosforni aditiv za dizel goriva sa niskim sadržajem sumpora. Dodatkom ovog aditiva formira se zaštitni sloj na metalnim površina­ma sistama za ubrizgavanje goriva čime se smanjuje trenje i povećava mazivost.

Posebne karakteristike:
Tačka paljenja (°C): 263
Tačka tečenja (°C): -25


Pakovanje: 0,25L