GAS OIL
SAE 15W40

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 14,4
Tačka paljenja (°C ) 225
Tačka stinjavanja (°C) -24
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,884
Pakovanje: 1L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Visokokvalitetno multigradno motorno ulje za putničke automobile i laka teretna vozila sa gasnom instalacjom. Omogućuje odličnu zaštitu motora i upotrebu u svim klimatskim uslovima. Sadrži nizak nivo sulfatnog pepela.

Specifikacija/Standard: API SJ/CF, ACEA A2/B2-96, MAN M3271