HIDRAN HDF 22

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 22
Tačka paljenja (°C ) 210
Tačka stinjavanja (°C) -27
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,865
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Univerzalna, monogradna hidraulična mineralna ulja, preporučuju se kao radni fluidi i tribološka sredstva, svim vrstama savremenih hidrauličnih i cirkulacionih industrijskih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih radnih temperatura i temperatura okoline. Tu spadaju: hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina, mašina za preradu plastičnih masa i slični sistemi koji poseduju različite tipove hidrauličnih pumpi, držače vretena i drugo. Ova ulja se izrađuju u sledećem gradacijskom opsegu: HDF 22, HDF 32, HDF 46, HDF 68, HDF 100, HDF 150. Specifikacija/Standard: DIN 51524 PART II, VICKERS I-286-S , M-2950-S DENISON HF-0/ HF-1/ HF-2, CINCINNATI MACHINE P68/P69/P70