HIDRAN HVI 100

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 100
Tačka paljenja (°C ) 240
Tačka stinjavanja (°C) -21
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,880
Indeks viskoznosti 130
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Najčešće se primenjuju u hidrauličnim sistemima koji rade u širokim temperaturnim područjima od -30 do + 50 °C. Visoka temperaturna stabilnost i indeks viskoznosti omogućuju rad hidrauličnih sklopova u ekstremnim radnim uslovima. Karakteriše ih odlična filtrabilnost, odgovarajuća mazivost i sposobnost za zaštitu od trenja, habanja i korozije. Posebno treba istaći njihovu kompatibilnost sa delovima od obojenih metala uključujući i posrebrene delove kod nekih hidrauličnih pumpi. Naročito su pogodna za hidrauliku poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina koje rade u uslovima čestih i velikih temperaturnih promena okoline, kao i za specijalnu industrijsku i brodsku hidrauliku. Ova ulja se izrađuju u sledećem gradacijskom opsegu: HVI 22, HVI 32, HVI 46, HVI 68, HVI 100, HVI 150. Specifikacija/Standard: DIN 51524 PART II, VICKERS I-286-S , M-2950-S DENISON HF-0/ HF-1/ HF-2,CINCINNATI MACHINE P68/P69/P70