LANCOL

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 11
Tačka paljenja (°C ) 240
Tačka stinjavanja (°C) -27
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,888
Pakovanje: 0,1L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Ulje za hlađenje i­ podma­zivanje lanaca i­ zupčanika formulisano sa inhi­bitorima korozije, depre­santom tačke mržnjenja, kao i­ adi­tivom koji omo­gućuje bolju adhe­ziju ulja na lancu, a­ samim tim i­ po­bo­ljšava ekonomi­čnost ulja. Specifikacija: ISO 6743-1 (L-AC)