MOTO SYNTH
SAE 15W50

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 17,5
Tačka paljenja (°C ) 245
Tačka stinjavanja (°C) -34
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,876
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Visokokvalitetno polusintetičko multigradno motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore motocikala. Preporučuje se za podmazivanje motora motocikala sa vodenim i vazdušnim hlađenjem. Pogodno je za podmazivanje mokrih kvačila, kao i menjača, zahvaljujući poboljšanim frikcionim karakteristikama.

Specifikacija/Standard: JASO MA2, API SL