NETOKSIČNI TERMOFLUID

Tehničke karakteristike proizvoda


Tačka mržnjenja (°C ) (50:50) -35
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 1,11-1,14
Pakovanje: 1l, 10l
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

Netoksični antifriz je koncentrovana tecnost koja se koristi u sistemima pripreme sanitarne vode i solarnim sistemima.Formulisan na bazi monopropilen glikola, predstavlja odličan prenosnik toplote i štiti od smrzavanja. Može se koristiti na temperaturama od -40°C do 150°C. Primenjuje se u svim sistemima hlađenja i grejanja u prehrambenoj industriji.