PREMIUM
SAE 15W40

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 14,5
Tačka paljenja (°C ) 225
Tačka stinjavanja (°C) -24
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,880
Pakovanje: 1L, 4L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Multigradno mineralno ulje za podmazivanje svih tipova benzinskih i dizel motora putničkih automobila i lakih teretnih vozila sa i bez turbo punjača. Forumulisano u skladu sa najvišim sta-ndardima omogućuje be-sprekoran rad motora.

Specifikacija/Standard: API SG/CF, ACEA A2/B2-96, MB 228.0/MB 228.1