SAE 140

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 26,5
Tačka paljenja (°C ) 215
Tačka stinjavanja (°C) -12
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,900
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

Kvalitetno ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika menjača i diferencijala. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja, korozije i oksidacije.

Specifikacija/Standard: API GL-5/API GL-4