SAE 30

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 11
Tačka paljenja (°C ) 220
Tačka stinjavanja (°C) -18
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,895
TBM, mg KOH 8,5
Pakovanje: 1L, 1L PET, 2L PET, 4L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba


Ova kvalitetna monogradna ulja namenjena su za upotrebu kod dizel motora teretnih vozila sa i bez turbo punjača. Preporučuju se uglavnom za upotrebu kod starijeg voznog parka.

Specifikacija: API CD/SF