SAE 90

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 18
Tačka paljenja (°C ) 210
Tačka stinjavanja (°C) -20
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,890
Pakovanje: 1L, 4L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

Kvalitetno ulje za podmazivanje zupčastih prenosnika menjača i diferencijala. Pruža pouzdanu zaštitu od habanja, korozije i oksidacije. Ova ulja se izrađuju sa specifikacijama: API GL-5, API-GL-4 i API GL-2.

Specifikacija/Standard: API GL-5/GL-4/GL-2