TERMOFLUID -25

Tehničke karakteristike proizvoda


Tačka mržnjenja (°C ) (50:50) Spreman za upotrebu do -25
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 1,06-1,08
Pakovanje: 1l, 10l
Tehnički list MSDS: .pdf

Upotreba

Antifriz za centralno grejanje, podno grejanje, kod sistema za zagrevanje vode i kružnih sistema za rashlađivanje (ne koristi se u prehrambenoj industriji), kod mašina za duvanje ambalaže (zatvoreni sistemi za rashlađivanje).