TESTEROL PREMIUM

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 240
Tačka paljenja (°C ) 240
Tačka stinjavanja (°C) -27
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,888
Pakovanje: 1L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Ulje za hlađenje i podma­zivanje lanaca moto­rnih testera, formulisano sa inhibitorom korozije, depre­sa­ntom tačke mržnjenja kao i aditivom koji omogućuje bolju adheziju ulja na lancu. Specifikacija:ISO 6743-1 (L-AC)