TESTEROL

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 9,5
Tačka paljenja (°C ) 240
Tačka stinjavanja (°C) -27
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,880
Pakovanje: 1L, 1L PET, 2L PET, 5L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Ulje za hlađenje i po­dmaziva­­­­nje lanaca moto­rnih testera formulisano sa inhibitorima korozije, depresantom tačke mržnje­nja, kao i aditivom koji omogućuje bolju adheziju ulja na lancu, a samim tim i poboljšava ekonomičnost ulja.