TOVATNA MAST

Upotreba

Univerzalna mast za podma­zivanje ležajeva, klizača, lagera i sl. Dobro se ponaša u širokom tempera­turnom opsegu.

Posebne karakteristike:
Tip masti: LM-2 (kalcijumska)
NLGI specifikacija: 2
Tačka topljenja (°C): 100
Tačka paljenja (°C): 220
Pakovanje: 0,9kg, 3kg, 15kg, 180kg