TRAKTOROL
SAE 10W30 UTTO

Tehničke karakteristike proizvoda


Viskozitet na 100°C (cSt) 11
Tačka paljenja (°C ) 226
Tačka stinjavanja (°C) -30
Specifična težina na 15°C (g/cm3) 0,880
Pakovanje: 4L, 10L, 60L, 205L
Tehnički list: .pdf

Upotreba

Traktorsko ulje sa oznakom UTTO - Universal Tractor Transmission Oil. Ovo je višenamensko ulje mineralne osnove koje zadovoljava zahteve za sisteme TH (transmisija i hidraulika) uključujući i mokre kočnice. Karakteristike ovog multigradnog ulja su visoka otpornost na habanje i stabilnost na oksidaciju.

Specifikacija/Standard: API GL-4, J.DEERE JDM J20C/J20D, M.FERGUSON CMS M1135/1141/1143/1145